RU UK

Автоматизована система управління елеватором Prisma GRANARY

Основними завданнями, які вирішує автоматизована система управління елеватором (АСУ Е) є здійснення автоматичних блокувань, функцій автоматизованого запуску і зупинки маршрутів, а також архівування журналів і звітів про всі події, що виникають в ході виконання технологічного процесу.

Багаторічний досвід роботи спеціалістів ООО «Призма Енерджі Груп» на ринку призвів до того, що ми розробили свій власний підхід до вирішення цих завдань під назвою :«Автоматизована система управління елеватором Prisma GRANARY». Система автоматизації дозволює відстежувати роботу всіх можливих маршрутів слідування продукту.

Технологія «Prisma GRANARY» має ряд переваг перед аналогічними рішеннями, які пропонуються на ринку України:

1. Здійснення автоматичних блокувань:

1.1 Необхідною умовою для запуску транспортерів є робота всіх механізмів, що знаходяться попереду по ходу слідування продукту

Як відомо, найчастіше на елеваторних комплексах реалізується, як мінімум, два режими роботи для кожного механізму: «місцевий» (з місцевих пультів управління) і «дистанційний» (з віддаленого диспетчерського пункту або операторської). При цьому, робота механізму в «місцевому» режимі, як правило, здійснюється без урахування будь-яких технологічних блокувань. Також не можна виключати випадки відмови і несправності технологічного обладнання, при яких воно залишається в роботі, навіть не дивлячись на зняття керуючої команди, котра видається АСУ Е.
У таких випадках, щоб уникнути засипання продуктом передових технологічних одиниць, критично важливим є останов транспортерів і норій, що стоять перед несправним механізмом. Автоматизована система управління елеватором «Prisma GRANARY» дозволяє миттєво реагувати на подібні ситуації і здійснює негайний автоматичний останов необхідного технологічного обладнання без будь-яких додаткових дій з боку оператора.

1.2 При заповненні силосу/бункера до верхнього рівня виконується останов конвеєрів, що подають продукт, і закриття засувок

Подібні функції АСУ Е широко відомі і застосовуються на елеваторних комплексах України та світу в цілому. Автоматичний останов подачі продукту при заповненні буферної ємності до верхнього рівня є необхідною умовою безпечного протікання технологічного процесу зберігання та сушіння сільськогосподарських культур.
Відмінною особливістю технології «Prisma GRANARY» в даному аспекті є здійснення блокувань за рівнем наступним чином:

  • закриття «подаючих» засувок;
  • останов, що подає по закінченню заданого часу (задається оператором) після видачі команди на закриття засувок.

Таке рішення дозволяє, з одного боку, коректно завершити подачу продукту, розвантаживши подаючий транспортер, з іншого – забезпечити високий рівень безпеки, так як подача припиниться навіть у разі заклинювання або несправності засувок.

1.3 При розбіжності культур виконується блокування транспортерів як при автоматизованому запуску маршруту, так і дистанційному ручному

Змішання сільськогосподарських культур – одна з найбільш несприятливих ситуацій, які можуть виникнути на елеваторному комплексі, так як призводить до колосальних економічних втрат. Найчастіше, щоб уникнути подібних випадків, сучасними АСУ Е передбачаються перевірки, що дозволяють уникнути помилки оператора на етапі вибору початку і кінця проходження продукту. Однак такий підхід до вирішення даного завдання має істотний недолік: відсутність будь-яких захистів при запуску маршруту «вручну».
Технологія «Prisma GRANARY», завдяки можливості «відстеження» запущених на елеваторній комплексі маршрутів, дозволяє здійснювати ефективне блокування транспортних механізмів в разі розбіжності культур, як при автоматизованому запуску маршруту, так і дистанційному ручному, що істотно знижує ризик змішування продукту.

1.4 Симуляція положень засувок і клапанів

Як відомо, маршрутотворні механізми, такі як засувки і клапани, є вразливим місцем будь-якого елеваторного комплексу. Нерідко виникають ситуації, коли, незважаючи на те, що механізм перебуває в одному з положень ( «відкрито», «закрито» і т. п.), Через несправність технологічного обладнання сигнал від кінцевого вимикача в АСУ Е не надходить. При цьому ремонт або заміна несправного елемента може зайняти багато часу і, як наслідок, завдати відчутних економічних збитків в результаті простою одного або декількох технологічних маршрутів.
Функція симуляції, що забезпечується технологією «Prisma GRANARY» на основі експертного визначення поточного положення маршрутотворного механізму, дозволяє не тільки коректно продовжувати роботу з урахуванням всіх можливих блокувань, а й здійснювати автоматизований запуск і останов маршрутів.

Автоматизована система управління елеватором GRANARY

2. Здійснення функцій автоматизованого запуску і зупинки маршрутів:

2.1 Запуск маршруту здійснюється шляхом вибору початку і кінця проходження продукту

Існує безліч підходів до автоматизації процесу запуску і зупинки технологічних маршрутів. Більшість з них передбачає жорстку прив’язку до технологічних номерів, що з одного боку призводить до необхідності наявності оператора з високою кваліфікацією і тривалим досвідом роботи з АСУ Е на конкретному об’єкті, з іншого – вимагає від Замовника видачі додаткової інформації на предпроектном етапі при складанні технічного завдання (ТЗ).

Технологія «Prisma GRANARY» надає можливість не тільки інтуїтивно-зрозуміло здійснювати вибір, запуск і зупинку будь-якого можливого маршруту, передбаченого технологією елеваторного комплексу, а й проводити пусконалагоджувальні роботи в максимально стислі терміни, передаючи Замовнику в дослідну експлуатацію повністю автоматизовану систему управління об’єктом всього через кілька днів.

2.2 Оптимізація маршрутів слідування продукту

На великих елеваторних комплексах часто передбачається кілька варіантів проходження продукту при його транспортуванні з одного технологічного розташування в іншій. Безліч маршрутних альтернатив може бути обумовлено як технологічною необхідністю, так і міркуваннями надійності з метою забезпечення безперервності протікання процесу транспортування культур. Часто така варіабельність породжує невизначеність на етапі вибору найбільш раціонального рішення, так як, виконуючи одну і ту ж функцію, два або кілька різних маршрутів можуть включати в себе різну кількість механізмів з різними типами і потужностями приводів.

З огляду на зростаючу тенденцію до підвищення енергоефективності виробництва технологією «Prisma GRANARY» була передбачена унікальна функція оптимізації маршрутів. Інтелектуальна система дозволяє, при наявності декількох рівнозначних способів проходження продукту, обрати оптимальний варіант по пріоритетних критеріях для особи, яка приймає рішення (ОПР), а саме: «​​економічність», «надійність», «останній запущений» і т. п. Таким чином, ЛПР отримує можливість мінімізувати споживання електричної енергії і час простою технологічного обладнання без додаткових капіталовкладень.