RU UK

Чому «Smart Route»? Переваги технології

«Smart Route» – це інноваційний підхід до вирішення завдань автоматизованого управління елеваторними комплексами, розроблений фахівцями нашої компанії. Ми вже розповідали про основні переваги даної технології. Однак за рахунок чого вони досягаються? У цій статті ми спробуємо доступною мовою пояснити вам основну концепцію пропонованого нами рішення.

Для того щоб краще розуміти, чим відрізняється технологія «Smart Route» від інших аналогічних підходів до побудови автоматизованих систем управління елеваторними комплексами (АСУ Е), слід більш детально розглянути основні етапи, з якими доводиться стикатися розробнику в ході написання спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) для програмованих логічних контролерів (ПЛК) та SCADA-систем на подібних об’єктах.

Як відомо, сучасні ПЛК підтримують методологію об’єктно-орієнтованого програмування (ООП), що передбачається третьою редакцією міжнародного стандарту IEC 61131-3 від 2012 р.

Це дозволяє кваліфікованим інженерам-програмістам спеціалізованих компаній, які є авторитетними в своїх предметних областях, здійснювати розробку закінчених багаторазово-використовуваних функціональних блоків (ФБ), які призначені для контролю стану і управління обладнанням, характерним для конкретного технологічного процесу.

Таким чином, стандартний алгоритм написання ПЗ для АСУ Е, який використовується більшістю опитаних компаній на ринку, можна представити в наступному вигляді:

  1. «Тиражування» готових програмних блоків (ПБ) управління технологічними механізмами і їх прив’язка до фізичних входів/виходів контролера;
  2. Розробка індивідуального ПБ управління для кожного маршруту, передбаченого технологією елеваторного комплексу;
  3. Прив’язка ПБ управління технологічними маршрутами до ПБ управління механізмами.

Алгоритм написання ПЗ для АСУ Е

Пропоноване нами рішення дозволяє істотно спростити цей алгоритм за рахунок використання інтелектуальних інтегрованих ПБ «Smart Route»:

  1. «Тиражування» програмних блоків (ПБ) управління технологічними механізмами і їх прив’язка до фізичних входів/виходів контролера;
  2. Прив’язка ПБ управління механізмами один до одного відповідно до технологічної схеми об’єкта.

ПБ «Smart Route»

Таким чином, використання ПБ «Smart Route» дозволяє не тільки експоненціально збільшити швидкість розробки ПЗ в залежності від складності технологічної схеми і збільшення кількості можливих маршрутів, а й істотно знизити ймовірність допущення складно виявлених помилок, які можуть призвести до простою ліній елеваторного комплексу і навіть несправності технологічного обладнання.